Kontakt

Kontakta Fusion

Företagsansvariga
fusion@f.kth.se

Projektledare
Oskar Bonde
plfusion@f.kth.se

Projektgruppen
projektfusion@f.kth.se


Projektgruppen Fusion 2021

Bild av projektansvarig Fusion 2020
Oskar Bonde
Projektledare

Företagsansvariga

Bild av marknadsföringsansvarig Fusion 2020
Samuel Tober
Bild av företagsansvarig Fusion 2020
Leo Tikkanen
Bild av företagsansvarig Fusion 2020
Jakob Myhrman
Bild av företagsansvarig Fusion 2020
Kiar Fatah
Bild av företagsansvarig Fusion 2020
Elliot Beskow

Mässan

Bild av ekonomiansvarig Fusion 2020
Astrid Schöldström
Logistikansvarig
Bild av eventsansvarig Fusion 2020
Ludvig Karlsson
Eventansvarig
Bild av eventsansvarig Fusion 2020
Andreas Winberg
Ekonomiansvarig

Fest

Bild av sittningsansvarig Fusion 2020
Frida Grönberg
Sittningsansvarig
Bild av sittningsansvarig Fusion 2020
Rebecca Remling
Sittningsansvarig

PR

Bild av sittningsansvarig Fusion 2020
Oscar Wistemar
Marknadsföringsansvarig
Bild av sittningsansvarig Fusion 2020
Evelina Stenseth
Designansvarig